komisjesesja radywybory

Komisje i przewodniczący wybrani

Trwa sesja Rady  Miejskiej w Świdnicy. Jednogłośnie radni zdecydowali o wyborze członków poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz ich przewodniczących.

Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów została Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej – Danuta Morańska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – Krzysztof Grudziński, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Kempa, Komisji Rewizyjna – Wiesław Żurek, Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – Marcin Wach.

W kadencji 2018 -2023 radni pracować będą w sześciu komisjach.

  • Komisja Budżetu i Finansów

Magdalena Rumiancew-Wróblewska – przewodnicząca

Lech Bokszczanin

Rafał Fasuga

Albert Gaszyński

Krzysztof Lewandowski

Marcin Paluszek

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Władysław Wołosz

 

  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Krzysztof Grudziński – przewodniczący

Lech Bokszczanin

Jacek Drobny

Joanna Gadzińska

Jan Jaśkowiak

Tomasz Kempa

Lesław Podgórski

Wiesław Żurek

 

  • Komisja Rewizyjna

Wiesław Żurek – przewodniczący

Jacek Drobny

Albert Gaszyński

Mariusz Kuc

Danuta Morańska

Luiza Nowaczyńska

Lesław Podgórski

Marcin Wach

 

  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

Danuta Morańska – przewodnicząca

Rafał Fasuga

Albert Gaszyński

Mariusz Kuc

Krzysztof Lewandowski

Ryszard Makowski

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Aldona Struzik

 

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Tomasz Kempa – przewodniczący

Krzysztof Grudziński

Jan Jaśkowiak

Andrzej Ora

Marcin Paluszek

Marcin Wach

Władysław Wołosz

 

  • Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Marcin Wach – przewodniczący

Joanna Gadzińska

Ryszard Makowski

Luiza Nowaczyńska

Andrzej Ora

Magdalena Rumiancew-Wróblewska

Aldona Struzik

 

 

 

Zobacz również