dofinansowaniegmina Świdnicapieniądze

Kolejne pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Blisko 18 mln zł rządowej pomocy trafi do 5 powiatów i 38 gmin województwa dolnośląskiego. Wśród nich jest samorząd gmina Świdnica. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska.

Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pieniądze pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, odbudowę nawierzchni zniszczonych tras czy remont uszkodzonych budynków. Władze gminy Świdnica przeznaczą otrzymaną promesę w wysokości 680 tys. zł. na odbudowę dróg gminnych w Bojanicach.

Zobacz również