dom złotego wiekuprojektradniŚwiebodzice

Jest projekt Domu Złotego Wieku, decyzję podejmą radni

W Świebodzicach ma szansę powstać pierwszy w Polsce dom opieki dla seniorów – Dom Złotego Wieku zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wraz z gminą w projekcie partycypować zamierza sopocka Grupa NDI. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach radni zdecydują, czy placówka powstanie.

Formuła PPP coraz częściej jest wykorzystywana – pozwala bowiem podmiotom publicznym na pozyskanie partnera do realizacji celów, na które w danym momencie nie mogą przeznaczyć własnych środków.

Postępowania PPP są skomplikowane, stąd niejednokrotnie dłuższy jest czas ich trwania. W przypadku Domu Złotego Wieku w Świebodzicach, od momentu ogłoszenia postępowania do złożenia oferty, upłynęły ponad dwa lata. Tylko na dialog konkurencyjny poświęcono aż półtora roku. Aktualnie Grupa NDI, która jako jedyny podmiot złożyła ofertę, oczekuje na rozstrzygnięcie postępowania.

 – Projekt przebudowy i nadbudowy budynku przy ulicy Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach na Dom Złotego Wieku będzie pierwszym projektem w sektorze opieki społecznej realizowanym w formule PPP w Polsce. Wszystkie analizy i badania wskazują, że Polskę czeka poważne wyzwanie związane z zapewnieniem godnej opieki nad starzejącym się społeczeństwem – podkreśla Marcin Golly, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w Grupie NDI.

Oferta NDI na realizację oraz techniczne utrzymanie nieruchomości w Świebodzicach przez 18 lat to 97,2 mln złotych brutto. Roczna opłata gminy na rzecz NDI za tzw. dostępność obiektu wyniosłaby 4,9 mln złotych netto. Obiekt przez cały okres trwania umowy będzie własnością gminy, natomiast w okresie 18 lat Grupa NDI będzie odpowiedzialna za jego stan techniczny i utrzymanie nieruchomości w należytym standardzie. Zakres obowiązków NDI obejmować będzie wykonywanie remontów i odmalowywanie pomieszczeń, naprawy oraz wymianę wyposażenia, utrzymanie w czystości okalającego budynek parku i przynależnych do budynku ulic oraz parkingu. Dodatkowo, w ostatnim, osiemnastym roku, budynek przejdzie gruntowne odświeżenie. – W tym projekcie mamy do czynienia z budynkiem zniszczonym, który wymaga natychmiastowej gruntownej przebudowy. Zakres prac budowlanych będzie bardzo szeroki i obejmie praktycznie wszystkie elementy budynku, w tym fundamenty, konstrukcję oraz elewację budynku. Obiekt zostanie przekazany władzom Świebodzic w pełni wykończony i wyposażony, w około 30 miesięcy od zawarcia umowy – wyjaśnia Marcin Golly.

W budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 3290 metrów kwadratowych, będzie mogło zamieszkać od 64 do 72 pensjonariuszy. Trzykondygnacyjny budynek wraz z poddaszem przy ulicy Rekreacyjnej 2 ma składać się z kompleksowo wyposażonych pomieszczeń, w tym 22 pokoi dwuosobowych, 4 pokoi jednoosobowych oraz  8 dwupokojowych mieszkań. W budynku przewidziano też miejsce na 9 pomieszczeń rekreacyjnych dla jego mieszkańców. Obiekt będzie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – otaczać będzie go zielony park o powierzchni ponad 1 hektara, do dyspozycji pensjonariuszy.

W projekcie przewidziano również blisko 190 metrów kwadratowych powierzchni pod usługi medyczne – np. przychodnię lekarską i stomatologiczną. Całość zysków z prowadzonej w obiekcie działalności komercyjnej trafiać będzie do budżetu gminy, zmniejszając rzeczywiste koszty projektu.

Finansowanie inwestycji zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Grupa NDI.

O tym, czy placówka powstanie, zdecydują radni podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Zobacz również