budżetJaworzynasesja

Jaworzyna z budżetem

Tuż przed końcem starego roku Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej przyjęła budżet na rok 2019. Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 53 117 592,17 zł, natomiast wydatki zakłada się, że wynosić będą 49 537 592,17 zł, zakłada się również nadwyżkę budżetową w kwocie 3 580 000 zł. 

W sesji wziął udział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i Inicjatywy Sutedy 2020-2030. Podsumował dotychczasową działalność Aglomeracji Wałbrzyskiej, a także nakreślił plany na kolejne lata i nową unijną perspektywę budżetową.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 53 117 592,17 zł, natomiast wydatki zakłada się, że wynosić będą 49 537 592,17 zł, zakłada się również nadwyżkę budżetową w kwocie 3 580 000 zł. Na inwestycje przeznaczonych zostanie 13 644 518,40 zł. Oznacza to, że prawie 30% ogólnej kwoty wydatków będzie przeznaczone na inwestycje. Istotną pozycją będą wydatki przeznaczone na rozliczenie inwestycji związanej z przygotowaniem terenów inwestycyjnych i działania zamierzające do uruchomienia działalności w strefie. Blisko 2 mln zł planuje się przeznaczyć na dokończenie przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3. Kontynuowane będą działania związane z rewitalizacją. Środki budżetowe będą również przekazane na inwestycje na terenach wiejskich. Między innymi remontu doczekają się świetlice wiejskie w Czechach i Bagieńcu, w Witkowie powstanie szatnia sportowa, a w Pastuchowie i Piotrowicach – miejsca do ćwiczeń i rekreacji. Doposażone zostanie boisko w Nowicach, a w Nowym Jaworowie i Piotrowicach powstaną wiaty do imprez integracyjnych.

Wydatki na oświatę w gminie to kolejna kluczowa pozycja. W tym roku zakłada się, że koszt funkcjonowania szkół i przedszkola wyniesie ponad  11,5 mln zł, a ponad 2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki związane z opieką społeczną.

Cieszę się, że w dalszym ciągu, pomimo że perspektywa środków unijnych powoli kończy się, udaje nam się utrzymać wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Nadmienię również, że w bieżącym roku poza inwestycjami z budżetu gminy zrealizowana zostanie ogromna inwestycja, a więc przejście pod torami, łączące dwie części miasta i parkingi pod dwóch stronach miasta, którą dzięki naszym staraniom realizuje PKP PLK – podsumowuje burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.

 

Zobacz również