Kraszowickaścieżka rowerowatunel

Ekspresowa budowa tunelu [foto]

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego PAJTOR ze Świdnicy rozpoczął pracę nad budową tunelu w nasypie kolejowym oraz ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą. Koszt realizacji zadania to ponad 2 mln 400 tys. zł. Na jego realizację miasto otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 1 mln 400 tys. zł.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje budowę przejścia pod torami, czyli rozbiórkę istniejącego toru, wykonanie odwodnień liniowych na skarpie, zabezpieczenie nasypu kolejowego, demontaż i ponowny montaż nawierzchni kolejowej, przełożenie światłowodu i kabli TKD, budowę barier wygrodzeniowych na nasypie, wykonanie instalacji oświetleniowej w przejściu pod torami. W zakresie robót przewidziano również budowę ścieżki rowerowej wraz oświetleniem. Pozwoli to na kontynuację wcześniejszego planu, czyli połączenia Kraszowic kładką pieszo-rowerową z obiektami sportowymi przy ul. Śląskiej i z centrum miasta.

foto: Daniel Gębala

Zobacz również