Aktywni Borów-DzierzkówDobromierzstowarzyszenie

Działają aktywnie od 5 lat

W piątek 14 września Stowarzyszenie ,,Aktywni Borów-Dzierzków” świętowało jubileusz 5-lecia swojej działalności. Organizacja przez ten okres zrealizowała wiele projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, pozyskując dotacje na kwotę ponad 90 tys. zł, o czym mówił prezes zarządu Krystian Ulbin.

W uroczystości uczestniczyli: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, posłanki na sejm RP Agnieszka Kołacz–Leszczyńska i Katarzyna Mrzygłocka, wójt Jerzy Ulbin, prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Waldemar Weihs, mieszkańcy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, KGW, OSP, radni i sołtysi.

Wójt Jerzy Ulbin podkreślił, jak ważne są działania organizacji pozarządowych, zarówno tego Stowarzyszenia, jak i innych na terenie gminy, Fundacji Dobrego Startu, która prowadzi przedszkola, ale również OSP i klubów sportowych, nie zapominając o grupach takich jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Grupy Odnowy Wsi. – Wspieramy organizacje pozarządowe, bo widzimy w Państwu partnerów do działania. Często pozyskujecie środki, o które gmina po prostu nie może wnioskować. Za dotychczasową działalność dziękuję – podsumował wójt Jerzy Ulbin.

Zobacz również