DobromierzRoman Szełemejspotkanie komitetu sterującego

Dyskutowali o rozbudowie dróg na Dolnym Śląsku

W poniedziałek, 4 lutego w Dobromierzu, na zaproszenie wójta Jerzego Ulbina, spotkali się liderzy i przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Posiedzenie, któremu przewodniczył lider AW dr Roman Szełemej, odbyło się w sali widowiskowej dobromierskiego ośrodka kultury.

Poseł na sejm Ireneusz Zyska wystąpił z prezentacją, w ramach której przedstawił koncepcję budowy w nowym korytarzu autostrady A4 bis oraz drogi ekspresowej S35. Rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z warunków reindustrializacji Dolnego Śląska, który tak jak i pozostałe regiony powinien mieć szybkie połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z planami w zakresie rozbudowy dróg na Dolnym Śląsku, opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz poznali wariantowe koncepcje budowy łącznika drogowego z Aglomeracji Wałbrzyskiej do S3 oraz przebiegu drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka, które przedstawił dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W drugiej części spotkania Bożena Dróżdż – dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawiła sprawozdanie z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2018 roku oraz informację nt. wydatków planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Zobacz również