Dobromierzdrogaremont

Droga Szymanów-Serwinów do remontu

Drogi transportu rolnego są istotnym elementem gminnej infrastruktury drogowej. Dlatego też w najbliższym czasie będzie można zaobserwować zmianę wizerunku kolejnej drogi w gminie Dobromierz. Podczas marcowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęto uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

W ramach programu zakwalifikowany został wniosek gminy Dobromierz, obejmujący przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szymanów – Serwinów o długości 1,72 km, co nie tylko pozwoli odciążyć ruch, ale i skróci drogę przejazdu oraz poprawi stan bezpieczeństwa. W ramach zadania wykonana zostanie podbudowa drogi oraz nowa nawierzchnia asfaltowa.

Planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 360 tys. zł.

Ten odcinek drogi od lat wymaga generalnego remontu. Powiat przez lata nie zadbał o przebudowę tego łącznika. Tym bardziej cieszy więc fakt, że droga, którą obecnie zawiaduje gmina Dobromierz zostanie wyremontowana, a mieszkańcy będą mogli bez przeszkód z niej korzystać – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Zobacz również