Home Archiwum kategoriiPolityka (Page 3)

Polityka

Dotacja na wymianę pieców zwiększona do 100 tys. zł

Już nie 30 tys. ale w sumie 100 tys. zł przeznaczy w 2018 roku gmina Świebodzice na walkę o czystsze powietrze w mieście. Na sesji w dniu 26 lutego Rada Miejska zdecydowaną większością głosów (choć były dwa przeciw), przyjęła zmiany w budżecie, zwiększające m. in. kwotę przeznaczoną na dotacje

Radni będą obradować

W piątek, 23 lutego o godz. 10.00 rozpocznie się XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 8 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018 rok dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Rusza program antysmogowy

200 tys. zł przez najbliższe trzy lata przeznaczy gmina Świebodzice na wymianę pieców centralnego ogrzewania opalanych tradycyjnym paliwem stałym. Na sesji w dniu 31 stycznia Rada Miejska przyjęła uchwałę o możliwości ubiegania się o dotacje na ten cel. W roku bieżącym miasto przeznaczy na to 30 tys. zł, w kolejnym 100 tys. zł, a w […]

Zabytki odzyskają dawny blask

Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Żarowscy radni na wczorajszej sesji Rady Miejskiej poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na

Radni zatwierdzili plany pracy na 2018 r.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Dobromierz, które odbyło się 26 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie, gminni radni zatwierdzili m.in. plany pracy na 2018 rok oraz przyjęli sprawozdania z realizacji planów pracy za rok ubiegły. Wprowadzone zostały również zmiany w budżecie, co spowodowane było m.in. koniecznością zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na

Rusza III edycja Aktywnego Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski startuje z trzecią edycją budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Po sukcesie dwóch edycji, w tym roku program został rozszerzony. Tegoroczny budżet obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mieli łącznie do wykorzystania milion złotych! Już po raz trzeci Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w

OSiR w Strzegomiu spółką z o.o.

Utworzenie spółki pn. “Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” było tematem obrad podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 25 stycznia. Przedmiotem podstawowego działania spółki będzie świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i szeroko

Umowa na II etap kanalizacji w Mrowinach podpisana

Do czerwca 2018 roku trwać będą prace w ramach pierwszego etapu budowy kanalizacji w Mrowinach. Burmistrz Żarowa Leszek Michalak podpisał umowę na drugi etap tej inwestycji z wykonawcą: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwem Budowy Pieców Przemysłowych “PIEC-BUD”. Zakres zadania obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, modernizację sieci

Większe bonifikaty na zakup gruntów zagospodarowanych

Świdnica sukcesywnie reguluje stan prawny nieruchomości na terenie całego miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia bonifikaty na nabycie gruntów już zagospodarowanych z 40% na 50%. Dotyczy to działek lub ich części, które nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, a mogą jedynie poprawić warunki

Przyznano dotacje na sport

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców gminy Dobromierz, wójt Jerzy Ulbin rozdysponował środki publiczne w wysokości 73 tys. zł. Wsparcie otrzymały następujące podmioty: Uczniowski