Home Archiwum kategoriiPolityka (Page 3)

Polityka

Rusza III edycja Aktywnego Dolnego Śląska

Urząd Marszałkowski startuje z trzecią edycją budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Po sukcesie dwóch edycji, w tym roku program został rozszerzony. Tegoroczny budżet obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mieli łącznie do

OSiR w Strzegomiu spółką z o.o.

Utworzenie spółki pn. “Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” było tematem obrad podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 25 stycznia. Przedmiotem podstawowego działania spółki będzie świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i szeroko

Umowa na II etap kanalizacji w Mrowinach podpisana

Do czerwca 2018 roku trwać będą prace w ramach pierwszego etapu budowy kanalizacji w Mrowinach. Burmistrz Żarowa Leszek Michalak podpisał umowę na drugi etap tej inwestycji z wykonawcą: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwem Budowy Pieców Przemysłowych “PIEC-BUD”. Zakres zadania obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, modernizację sieci

Większe bonifikaty na zakup gruntów zagospodarowanych

Świdnica sukcesywnie reguluje stan prawny nieruchomości na terenie całego miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia bonifikaty na nabycie gruntów już zagospodarowanych z 40% na 50%. Dotyczy to działek lub ich części, które nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, a mogą jedynie poprawić warunki

Przyznano dotacje na sport

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców gminy Dobromierz, wójt Jerzy Ulbin rozdysponował środki publiczne w wysokości 73 tys. zł. Wsparcie otrzymały następujące podmioty: Uczniowski

Burmistrz Strzegomia nagrodził uczniów, studentów i sportowców

Grupę 17 uczniów, studentów i sportowców nagrodził burmistrz Strzegomia podczas sesji Rady Miejskiej 25 stycznia. Burmistrz Strzegomia przyznał 9 stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów naszej gminy na okres od stycznia do czerwca 2018 r. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Jakub Bochenek (dziedzina sportowa), Jakub Andrzejewski (dziedzina naukowa),

Będą rozmawiać o funduszu sołeckim

We wtorek 23 stycznia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Marcinowicach odbyła się pierwsza w nowym roku narada sołtysów. Jednym z głównych tematów dyskusji był tegoroczny fundusz sołecki. Podczas zebrania omówione zostały zasady i przepisy dotyczące funduszu sołeckiego, m.in. inf. dotyczące zakupów dokonywanych w ramach zaliczek, terminy ich rozliczania i formy płatności.

Rada Miejska przyzna dotacje na prace konserwatorskie

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej radni rozpatrywać będą projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów. W budżecie gminy Żarów na 2018 rok na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zaplanowane zostały środki w

Budżet obywatelski 2018 wybrany

Blisko połowa ze zgłoszonych przez świebodziczan zadań w ramach budżetu obywatelskiego na rok bieżący, będzie zrealizowana. Niektóre zostały wykonane jeszcze w 2017 roku. Niektóre nie mogą być wykonane ponieważ gmina nie jest właścicielem gruntów, których dotyczą. Na pewno ucieszą się ci zgłaszający, których propozycje zostały zakwalifikowane. To zadania dotyczące np.