Home Archiwum kategoriiPolityka (Page 2)

Polityka

Umowy na przebudowę dróg podpisane

Stare i zniszczone nawierzchnie drogowe przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Żarowie doczekają się gruntownego remontu. Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów.  Inwestycje realizowane będą w ramach zadania

Promesa na przystań kajakową w Śmiałowicach

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. „Przystań Kajakowa nad Rzeką Bystrzycą w Miejscowości Śmiałowice” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego. W dniu 10 kwietnia 2018 r. wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski wraz z sołtysem wsi Śmiałowice Zdzisławem Krzemińskim otrzymali z rąk marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego

Walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030”

Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030” Przedstawili także przykład dobrych praktyk ZIT-ów Aglomeracji Wałbrzyskiej i Jeleniogóskiej oraz efekty nierównomiernego rozwoju województwa. 21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców skupionych

W Świdnicy będzie rondo Ireny Sendlerowej

Świdnica uczci pamięć Ireny Sendlerowej. Na początek, decyzją radnych miejskich, jej imieniem nazwano rondo u zbiegu ulic Polna Droga, Wałbrzyska i Jana Kochanowskiego. Uchwałę w sprawie nazwania ronda imieniem Sendlerowej jednogłośnie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. – Według źródeł, Irena Sendlerowa uratowała z getta 2,5 tys. dzieci. Rok 2018

Jaworzyna Śląska chce przyciągnąć inwestorów

To jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Jaworzyna. Ogłoszono przetarg na przygotowanie terenów inwestycyjnych, które utworzą Jaworzyńską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jak dotąd wpłynęło 8 ofert. Wybór wykonawcy odbędzie się jeszcze w marcu, w kwietniu mają ruszyć prace. Realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” pozwoli na

Radni będą obradować

Nadanie imienia dla ronda, podjęcie uchwały w sprawie obchodów roku Ireny Sendlerowej, oraz przyjęcie “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Świdnicy w 2018 roku”. W piątek, 23 marca o godz. 9.00 rozpocznie się XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 11 projektów uchwał. Pełen wykaz

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę pieców

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, zwiększając środki finansowe na dotację dla mieszkańców gminy Żarów, chcących wymienić swoje ogrzewanie na ekologiczne. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej

80 tys. zł na ratowanie zabytków

80 tys. złotych z budżetu gminy Świdnica trafi do 3 parafii rzymskokatolickich na ratowanie zabytków architektury sakralnej. 2 marca br. gminni radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. –Dzięki stałemu i systematycznemu wspieraniu prac przy obiektach

Przed nami sesja Rady Miejskiej w Żarowie

Na najbliższy czwartek, 8 marca zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. Otwarcie XLIX sesji i stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. […]

Radni gminni będą obradować

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 2.03.2018 o godz. 11.00.   PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum. Wyznaczenie sekretarza obrad. Wnioski do porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LIV sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.