Home Archiwum kategoriiPolityka (Page 2)

Polityka

Radni będą obradować

Nadanie imienia dla ronda, podjęcie uchwały w sprawie obchodów roku Ireny Sendlerowej, oraz przyjęcie “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Świdnicy w 2018 roku”. W piątek, 23 marca o godz. 9.00 rozpocznie się XLII sesja Rady

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę pieców

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, zwiększając środki finansowe na dotację dla mieszkańców gminy Żarów, chcących wymienić swoje ogrzewanie na ekologiczne. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej

80 tys. zł na ratowanie zabytków

80 tys. złotych z budżetu gminy Świdnica trafi do 3 parafii rzymskokatolickich na ratowanie zabytków architektury sakralnej. 2 marca br. gminni radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. –Dzięki stałemu i systematycznemu wspieraniu prac przy obiektach

Przed nami sesja Rady Miejskiej w Żarowie

Na najbliższy czwartek, 8 marca zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. PORZĄDEK OBRAD XLIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. Otwarcie XLIX sesji i stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. […]

Radni gminni będą obradować

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na LV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 2.03.2018 o godz. 11.00.   PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum. Wyznaczenie sekretarza obrad. Wnioski do porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LIV sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Dotacja na wymianę pieców zwiększona do 100 tys. zł

Już nie 30 tys. ale w sumie 100 tys. zł przeznaczy w 2018 roku gmina Świebodzice na walkę o czystsze powietrze w mieście. Na sesji w dniu 26 lutego Rada Miejska zdecydowaną większością głosów (choć były dwa przeciw), przyjęła zmiany w budżecie, zwiększające m. in. kwotę przeznaczoną na dotacje dla mieszkańców Świebodzic, chcących wymienić swoje […]

Radni będą obradować

W piątek, 23 lutego o godz. 10.00 rozpocznie się XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 8 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018 rok dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Rusza program antysmogowy

200 tys. zł przez najbliższe trzy lata przeznaczy gmina Świebodzice na wymianę pieców centralnego ogrzewania opalanych tradycyjnym paliwem stałym. Na sesji w dniu 31 stycznia Rada Miejska przyjęła uchwałę o możliwości ubiegania się o dotacje na ten cel. W roku bieżącym miasto przeznaczy na to 30 tys. zł, w kolejnym 100 tys. zł, a w […]

Zabytki odzyskają dawny blask

Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Żarowscy radni na wczorajszej sesji Rady Miejskiej poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na

Radni zatwierdzili plany pracy na 2018 r.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Dobromierz, które odbyło się 26 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie, gminni radni zatwierdzili m.in. plany pracy na 2018 rok oraz przyjęli sprawozdania z realizacji planów pracy za rok ubiegły. Wprowadzone zostały również zmiany w budżecie, co spowodowane było m.in. koniecznością zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na