Home Archiwum kategoriiPolityka

Polityka

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Nowe stawki: – od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i

Komisje i przewodniczący wybrani

Trwa sesja Rady  Miejskiej w Świdnicy. Jednogłośnie radni zdecydowali o wyborze członków poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz ich przewodniczących. Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów została Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej – Danuta Morańska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Są już oficjalne wyniki wyborów

Dzisiaj Państwowa Komisja wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki głosowania na prezydenta i radnych miejskich. W I turze wygrała Beata Moskal-Słaniewska, zdobywając w sumie 69,86%, czyli 16 275 głosów. Drugi był Jacek Drobny z wynikiem 17,70% (4123 głosy), trzeci – Marcin Paluszek z wynikiem 6,86% (1598 głosów), czwarty – Janusz Solecki (828 głosów), piąty –

Sprostowanie KWW Kukiz ’15

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz ’15 prostuje nieprawdziwe twierdzenie zawarte w jego materiałach wyborczych, jakoby bezpłatna gazeta Urzędu Miasta “Moja Świdnica” była sposobem ufundowania kampanii wyborczej Beaty Moskal – Słaniewskiej i SLD z pieniędzy podatników. Niniejsze oświadczenie publikowane jest w wyniku wydania orzeczenia sądowego w trybie

Absolutorium udzielone!

W piątek, 29 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Dobromierz. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Dobromierz z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. To jedna z najważniejszych uchwał w roku, gdzie wójt poddawany jest ocenie całego gremium rady oraz skrupulatnej kontroli

Umowy na przebudowę dróg podpisane

Stare i zniszczone nawierzchnie drogowe przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Żarowie doczekają się gruntownego remontu. Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów.  Inwestycje realizowane będą w ramach zadania “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg

Promesa na przystań kajakową w Śmiałowicach

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. „Przystań Kajakowa nad Rzeką Bystrzycą w Miejscowości Śmiałowice” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego. W dniu 10 kwietnia 2018 r. wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski wraz z sołtysem wsi Śmiałowice Zdzisławem Krzemińskim otrzymali z rąk marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego

Walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030”

Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru “Sudety 2030” Przedstawili także przykład dobrych praktyk ZIT-ów Aglomeracji Wałbrzyskiej i Jeleniogóskiej oraz efekty nierównomiernego rozwoju województwa. 21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców skupionych

W Świdnicy będzie rondo Ireny Sendlerowej

Świdnica uczci pamięć Ireny Sendlerowej. Na początek, decyzją radnych miejskich, jej imieniem nazwano rondo u zbiegu ulic Polna Droga, Wałbrzyska i Jana Kochanowskiego. Uchwałę w sprawie nazwania ronda imieniem Sendlerowej jednogłośnie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. – Według źródeł, Irena Sendlerowa uratowała z getta 2,5 tys. dzieci. Rok 2018

Jaworzyna Śląska chce przyciągnąć inwestorów

To jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Jaworzyna. Ogłoszono przetarg na przygotowanie terenów inwestycyjnych, które utworzą Jaworzyńską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jak dotąd wpłynęło 8 ofert. Wybór wykonawcy odbędzie się jeszcze w marcu, w kwietniu mają ruszyć prace. Realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” pozwoli na