Dobromierzinwestycjastaw

Będzie chodnik przy stawie

Ruszyły prace związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego, jakie gmina Dobromierz realizuje w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Celem inwestycji jest budowa ciągu pieszego, obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce, jako miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne, turystyczne, społeczno – kulturalne i inne służące użyteczności publicznej.

Na terenie objętym wnioskiem o dofinansowanie przewiduje się:

wykonanie prac polegających na uporządkowaniu terenu i przygotowaniu pod prace budowlane,
roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszego o długości 151,87 m i szerokości 2 m wokół stawu,
zagospodarowanie terenu tj. miejsc zielonych, stanowiących w efekcie alejkę spacerową i skwerki w miejscu użyteczności publicznej,
zagospodarowanie miejsc zielonych wokół stawu.

Wartość zadania to blisko 60 tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Zobacz również